Privacybeleid

Saar Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Saar Coaching verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Saar Coaching verstrekt.

Gegevens die verwerkt worden zijn:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Email adres
  • IP-adres

Afhankelijk van de vraag waarmee je naar Saar Coaching komt en op welk gebied ik je begeleid worden inhoudelijke gegevens schriftelijk dan wel digitaal opgeslagen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website en/of dienst van Saar Coaching heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar, tenzij er toestemming van ouder(s) of voogd is.

Omdat het niet mogelijk is om de leeftijd van websitebezoekers te controleren is het aan te raden aan oudersĀ  om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren).

Doel verwerking persoonsgegevens

  • Contact naar aanleiding van een aanvraag of reeds bestaande dienstverlening
  • Verzenden van eventuele nieuwsbrieven
  • Informeren over wijzigingen van diensten en producten

Bewaarperiode

Saar Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Personalia worden bij aangaan van een coachtraject voor langere tijd opgeslagen en tot maximaal 7 jaar na afronden van het traject bewaard. Dit geldt ook voor inhoudelijke gegevens met betrekking tot het coachtraject. Gegevens worden schriftelijk dan wel digitaal bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Saar Coaching verstrekt uitsluitend en alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Saar Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische coockies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Saar Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waar Saar Coaching over beschikt op te vragen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@saar-coaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, is een kopie van je identiteitsbewijs nodig. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Saar Coaching probeert om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op je verzoek te reageren.

Uiteraard is het ook mogelijk om persoonlijk langs te komen om de aanvraag in te dienen.

Mocht je een klacht hebben met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Beveiliging van persoonsgegevens

Saar Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@saar-coaching.nl.

Call Now Button