Begeleiding bij Geboortetrauma’s (*)

*Begeleiding bij negatieve ervaringen en/of gevoelens naar aanleiding van zwangerschap, geboorte en/of kraamperiode

Soms loopt een zwangerschap en/of het traject naar het moederschap niet zoals verwacht of gehoopt en denkt een vrouw met negatieve gevoelens terug aan haar zwangerschap, bevalling of kraamperiode. Tien tot twintig procent ervaart de bevalling zelfs als traumatisch. Eén tot drie procent ontwikkelt daarbij zelfs een post traumatische stress stoornis (PTSS). Veel vrouwen ervaren kort of langer (soms zelfs jaren) later nog negatieve gevoelens en ondervinden hier klachten van in het dagelijks leven.

Vaak wordt gedacht dat een traumatische bevalling alleen ontstaat door een interventie als een spoedkeizersnede, een bevalling met een vacuümpomp of ernstig bloedverlies. Uit onderzoek blijkt echter dat vrouwen de meest vreselijke dingen tijdens een bevalling kunnen doorstaan, zolang zij zich maar veilig en gesteund voelen, en dat een trauma ook, of vooral, kan worden veroorzaakt door een gebrek aan communicatie of een bejegening die niet bij de vrouw aansluit. Dit kan een flinke impact hebben op een vrouw en haar partner, gezin en sociale- en arbeidsbestaan.

Herken je bovenstaand en heb je behoefte aan begeleiding bij de verwerking hiervan? Wacht dan niet langer. Je hoeft er niet mee rond te blijven lopen!

Wat kun je verwachten?

Door middel van een vriendelijke, zachte, maar (wetenschappelijk bewezen) effectieve gesprekstherapie kunnen negatieve ervaringen, gebeurtenissen en gevoelens worden omgezet in positieve gedachten, waarbij psychisch en lichamelijk herstel plaatsvindt. Tijdens een ‘hersteltraject’ help ik je om door middel van verbeelding te voelen en zelfs te ervaren, waardoor innerlijke blokkades in je brein worden opgeheven en er nieuwe hersenverbindingen ontstaan, waardoor je de negatieve gedachte en/of gevoelens kan omzetten in een positief beeld.

Klachten verdwijnen en vrouwen gaan zich beter voelen. Vaak merken vrouwen al tijdens het eerste gesprek tekenen van herstel en verbetert dit nog in de weken na het gesprek. Het herstel is blijvend en gaat vaak gepaard met minder lichamelijke en mentale klachten en meer energie. Ook krijgen vrouwen vaak een gevoel van controle (terug) en ervaart een groot deel een toename van welzijn en ontspanning binnen het gezin.

Vaak zijn een tot twee gesprekken al voldoende, afhankelijk van het aantal negatieve of traumatische ervaringen die de vrouw met zich meedraagt.

Soms is er ook sprake van een ander (peroonlijk/ontwikkelings) probleem, wat mogelijk een rol kan spelen bij de verwerking van een negatieve ervaring. In dit geval is het mogelijk om een combinatie-traject aan te gaan voor persoonlijke coaching naast de begeleiding bij negatieve ervaringen rondom zwangerschap, geboorte of kraamperiode.

Voor wie?

De gesprekstherapie is geschikt voor alle vrouwen die een negatief gevoel en/of traumatische ervaring hebben na bijvoorbeeld een voldragen of premature zwangerschap, een niet voldragen zwangerschap (bijvoorbeeld miskraam of afbreking of een buitenbaarmoederlijke zwangerschap), of na een doodgeboren kindje of een negatieve ervaring in de kraamperiode.

Meer informatie of aanmelden?

Voor meer informatie of aanmelden kun je gebruik maken van het contactformulier of stuur een email naar info@saar-coaching.nl.

Call Now Button